Contact

Fritom Academy

Melkweg|Fritom is één van de zeven logistieke dienstverleners van de Fritom Group. Deze groep heeft onder andere als gemeenschappelijke deler dat ze hun medewerkers goede arbeidsvoorwaarden en een eerlijke beloning bieden. Daarnaast vinden de bedrijven het ook erg belangrijk dat hun mensen goede opleidingsmogelijkheden hebben. Hiervoor is de Fritom Academy opgericht.

Werken in teams, leren van elkaar

Met de Fritom Academy kunnen collega’s zich doorontwikkelen op gebieden die verder gaan dan kennis op hun eigen vakgebied.

Medewerkers maken deel uit van groepsoverstijgende teams die samen projecten binnen Fritom oppakken. Kennis delen en van elkaar leren staan centraal.

Nieuwe website

De ontwikkeling van onze nieuwe website is een mooi voorbeeld van zo’n project. Een team van medewerkers uit diverse Fritombedrijven heeft zich hiermee beziggehouden, begeleid door digitale marketing professionals.

Heb je vragen over de Fritom Academy?

Neem contact op met Nynke Galama

+31 (0)515 570068
hr@melkwegfritom.nl